Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hàm SORT Sắp Xếp Dữ Liệu Đơn Giản, Cực Nhanh Trong Excel

meo-huong-dan-thu-thuat-tin-hoc-van-phong

Hàm SORT Sắp Xếp Dữ Liệu Đơn Giản, Cực Nhanh

Hàm SORT. Đây là một hàm mảng động sắp xếp mảng đã cho thành các thứ tự tăng dần và giảm dần. Chức năng này không khả dụng trong Excel 2016 và các phiên bản cũ hơn.

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp mảng và bảng trong excel.

Xem thêm >> Excel – Tách dữ liệu ngăn cách bởi dấu phẩy ra nhiều ô

Xem thêm >> Tạo Số Ngẫu Nhiên Bằng Excel Bằng Rand, Randbetween 365

Cú pháp của hàm SORT

= SORT (array, [sort_index], [sort_order], [by_col])

Array: Nó là tham chiếu của mảng hoặc dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

[sort_index]: Số cột trong mảng hai chiều mà bạn muốn sắp xếp phạm vi. Theo mặc định, nó là 1.

[sort_order]: Thứ tự mà bạn muốn sắp xếp mảng. Đối với tăng dần là 1 và giảm dần là -1. Theo mặc định, nó là 1.

[by_col]: Đặt giá trị True (1) nếu bạn muốn sắp xếp một mảng ngang. Theo mặc định, nó là False (0) cho dữ liệu dọc.

Chúng ta hãy hiểu chức năng SORT này với một số ví dụ.

Ví dụ 1: Dùng hàm SORT sắp xếp Toàn bộ Bảng theo Thứ tự Tăng dần Theo Cột Đầu tiên.

Ở đây tôi có bảng dữ liệu mẫu này mà tôi muốn sắp xếp với cột đầu tiên theo thứ tự tăng dần.

ham-sort-excel

Công thức rất đơn giản:

= SORT (A2: C10)

Nó sẽ trả về một mảng động và sẽ lấp đầy trang tính với mảng được sắp xếp kết quả.

ham-sort-excel-1

Ví dụ 2: Dùng hàm SORT sắp xếp Bảng theo Cột 2 theo Thứ tự Giảm dần

Trong bảng của chúng ta, cột thứ hai là Số cuộn Chúng ta cần sắp xếp bảng này theo số cuộn. theo thứ tự ngược lại.
Công thức sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần của cột 2 sẽ là:

= SORT (A2: C10,2, -1)

ham-sort-excel-2

Ví dụ 3: Dùng hàm SORT sắp xếp dữ liệu theo chiều ngang theo thứ tự tăng dần

ham-sort-excel-3

Ở đây, tôi có dữ liệu của các năm khác nhau. Tôi muốn sắp xếp dữ liệu này theo bộ sưu tập theo thứ tự tăng dần. Công thức SORT sẽ là:

= SORT (C2: I3,2,, 1)

Ở đây, tôi muốn sắp xếp theo chiều ngang, vì vậy tôi đặt biến by_col thành 1 (TRUE). Vì tôi muốn sắp xếp theo hàng thứ hai, chỉ mục sắp xếp được đặt thành 2. Tôi để order_by làm mặc định.

ham-sort-excel-4

Làm thế nào nó hoạt động

Công thức hoạt động tự động trong nền để sắp xếp các mảng đã cho.

  • Để xem thêm các bài viết hay về Tin học văn phòng truy cập: Tại đây
  • Để xem thêm các bài viết hay về Photoshop truy cập: Tại đây
  • Để xem thêm các bài viết hay về Đồ hoạ Autocad truy cập: Tại đây
  • Để nhận tài nguyên tổng hợp truy cập: Tại đây
5/5 - (1 bình chọn)